Dióhéjban

A germanisztika szak német szakiránya három éves alap- és két éves mesterképzésben végezhető el. Az alapképzést (BA) igazoló bizonyítvány "germanisztika-német alapszakos bölcsész" minősítést ad. Az újabb felvételi után a mesterképzésbe (MA) továbblépők tanári- vagy bölcsészvégzettséget szerezhetnek. A más alapszakokon tanulók szintén lehetőséget kapnak a német szakirány mellékszakként való elvégzésére, illetve német mesterképzésébe való bejutásra a minor képzés révén! Az 50 kredites mellékszaknak tekinthető képzés a kétszakos tanárszak előkészítésére, illetve egyéb mesterszakokra való belépésre jogosít fel, úgy mint német bölcsész mesterképzés, fordító-tolmács mesterképzés, de akár egyéb modern filológiai, pl. angol bölcsész mesterképzés is.

A tanárképzésről

Tanári képesítés csak mesterképzésben való részvétellel szerezhető. Ellentétben a korábbi képzési rendszerrel, a kétszintű képzési rendszer csak kétszakos tanári képesítést ismer el. Ennek alapfeltétele BA szinten egy major és egy minor szak, valamint a 10 kredites pedagógiai-pszichológia modul elvégzése.

Tanári mesterképzés szakirányú és nem szakirányú főiskolai, illetve egyetemi diplomával rendelkezőknek. A képzést nappali és levelező tagozaton indítjuk, mindkét képzési forma meghirdetésre kerül államilag támogatott formában. A némettanári mesterképzés képzési követelményeinek teljesítése után (a bolognai rendszer szerint) az EU-ban elismert némettanári MA (master) diplomát kapnak hallgatóink.

Felvételi követelmények:
1. Szakirányú oklevéllel rendelkezők számára: szakirányú, azaz német szakos főiskolai tanári diploma. (Többletpontok megállapításához: nyelvvizsga bizonyítvány másolata.)
2. Nem szakirányú oklevéllel rendelkezők számára: egyetemi vagy főiskolai tanári oklevél + német felsőfokú, komplex nyelvvizsga. (Többletpontok megállapításához: nyelvvizsga bizonyítvány másolata.). Előfeltétel a részismereti képzés keretében 50 kredit megszerzése.
Felvételi vizsga: szóbeli meghallgatás (szakmai és motivációs beszélgetés)
A képzés időpontja: a hallgatókkal való egyeztetés alapján, akár pénteki és szombati napokon.

A felvételt nyert hallgatók korábbi végzettségétől függően (pl. szakirányú, nem szakirányú, tudományterület közelsége) lehetséges kredit felülvizsgálati eljárás kezdeményezése, és a korábban szerzett ismeretek, kreditek egy részének elismerése, ezáltal a tanulmányi idő lerövidítése!

A kreditrendszer

A bolognai többciklusú rendszerben a képzések és részeik nagyságát ún. tanulmányi pontok, azaz kreditek segítségével jellemezzük. Egy kredit - az Európában egységesen elfogadott European Credit Transfer System (ECTS) szerint - annak a munkamennyiségnek felel meg, melyet egy átlagos hallgató az adott ismeretanyag megszerzése során 30 óra alatt el tud végezni. Az egységes európai kreditrendszer természetesen azt is megkönnyíti, hogy a hallgatók tanulmányaik során elismertethessenek más intézményben, esetleg más országban végzett résztanulmányokat is.

Előfeltételek

Az egyes tárgyak estében két típusú előfeltétellel találkozhatunk:
erős előfeltétel, amikor egyik tárgy ténylegesen előfeltétele a másik tárgynak, illetve gyenge előfeltétel, amikor a két tárgyat egyszerre kötelező felvenni.

Szakzárás

A szakzárás az abszolutórium megszerzéséből, valamint a szakdolgozat leadását követő záróvizsgából áll. A szakdolgozat terjedelmét és formai követelményeit, valamint a záróvizsga lefolyását az egyetem Tanulmányi- és vizsgaszabályzata határozza meg.

A záróvizsga szóban történik, szakbizottság előtt, része
a) a szakdolgozat megvédése,
b) szakmai vizsga az 1-6. félév major szakképzésének anyagából, a szakon összeállított és a hallgatók számára előzetesen nyilvánosságra hozott tételek szerint.

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges továbbá egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a latint is beleértve.

A képzéssel kapcsolatban további és bővebb információk a mindenkori szakos tájékoztatóban, illetve a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban olvashatóak.