Diszciplináris mesterképzés
Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés

A diszciplináris mesterszak célja olyan bölcsészek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével, valamint a két szakirány által biztosított speciális felkészültséggel rendelkeznek. Az irodalom és kultúratudományi szakirány a medialitás és intermedialitás, az interkulturalitás, a kultúraközvetítés és az összehasonlító irodalomtudomány kérdéseit helyezi a középpontba.

A tanulmányok során lehetőség nyílik műfordítási ismeretek megszerzésére is. Az alkalmazott nyelvészeti szakirány a lexikológia és lexikográfia területére koncentrál. A hallgatók egy nemzetközi lexikográfiai mesterprogramba (EMLex) bekapcsolódva sajátíthatják el a szótártervezés és szótárkészítés modern eljárásait.

Választható szakirányok:
irodalom- és kultúratudomány
alkalmazott nyelvészet és lexikográfia (EMLex)

A képzés mintatanterve (a tárgyfelelősök feltüntetésével) letölthető!

A nyelvészeti szakirány interdiszciplináris részképzése: EMLex

Elsősorban a diszciplináris MA-képzésre, de BA-képzésre jelentkezők figyelmébe is ajánljuk EMLex-képzésünket, amely kiváló lehetőségeket kínál azok számára, akik a szótárkészítés iránt érdeklődnek, és szívesen folytatnának tanulmányokat Európa nagy egyetemein. Magyarországon kizárólag a Károli Gáspár Református Egyetem Német Tanszékén lehetséges a képzésbe való bekapcsolódás!

Az Europäischer Master für Lexikographie nemzetközi, kilenc egyetem együttműködésén alapuló, interdiszciplináris mesterképzés. A hallgatók (és oktatók) kiutazását kölcsönös Erasmus-szerződések biztosítják, így a hallgatók végiglátogathatják valamennyi résztvevő intézmény, meghatározott szakterületekre specializálódott oktatóinak blokkszemináriumait.

A képzésre jelentkezőknek középfokú angol nyelvismerettel is rendelkezniük kell. A további részletekről, a jelentkezés feltételeiről és előnyeiről két dokumentumból is tájékozódhatnak az érdeklődők:
- Mi az EMLex? Általános bemutató és a képzés moduljai
- Részletes leírás: célkitűzések, társegyetemek, a jelentkezés feltételei
- Jelentkezési adatlap