...
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche
Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur | Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Archiv

Archiv

Linguistisches Kolloquium: Prof. Dr. em. Regina Hessky


Zu Ehren von Frau Prof. Dr. em. Regina Hessky und anlässlich ihres runden Geburtstages lädt der Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur herzlich alle Interessierten zu seiner Veranstaltung am Freitag, den 7. Dezember 2018, um 10 Uhr in den Saal 104 in der Reviczky Str. 4 ein.

Zum Herunterladen

Einladung und Programm

Szépirodalmi fordításkötet  


Megjelent a tanszékünkön működő Hüperión Fordítói Műhely első szépirodalmi fordításkötete: Katharina és más elbeszélések. A szövegek javát nyolc végzett hallgatónk magyarította.

A szerző, Günter Eich az 1945 utáni német irodalom egyik legeredetibb és legjelentősebb lírikusa, a „szakadékokban rangrejtve lakó” boldogság eredeti hangú, zárkózott, ám kísérletezgető kedvű író-költője. Nem ritkán lírába hajló prózaszövegei tagadhatatlanul alkati vonásokat mutatnak: dacos kimértség, elégia és irónia jellemzik őket. Esendő hősei mégis szerethető alakok, a háború utáni útkereső évtizedek hiteles mementói.

Linguistisches Kolloquium: Prof. Dr. habil. Hana Bergerová


Unser Lehrstuhl setzt in diesem Semester das linguistische Kolloquium „Grammatische Phänomene – intra et extra muros“ fort. Gewidmet ist es in diesem Semester phraseologischen Problemen.

Den Auftakt der Vortragsreihe macht Frau Professor Dr. habil. Hana Bergerová (Ústi nad Labem). Das Thema ihres Vortrags lautet: Zur Struktur, Variation und Modifikation bei Phraseologismen.

Der Vortrag wird am 27. 09. 2018 um 14 Uhr (Raum 319) gehalten.

Zum Herunterladen

Einladung

Órarend


Az őszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend
Levelező órarend
Rövidciklusú levelező órarend

Tájékoztató a Nyelvi alapvizsgáról (BNT/BNTM/TKNT 1399)


Tisztelt Hallgatók!

A Germanisztika–német BA-szakon, valamint a Német nyelv és kultúra tanára szakon a Nyelvi alapvizsga kötelező tárgy. Előfeltételeiről és a vizsga felépítéséről lásd a részletes tájékoztatót!

Letöltés

Alapvizsga (részletes tájékoztató)

Felhívás


Tisztelt Hallgatók!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2015. 09. 01-től úgy rendelkezik, hogy a 2015-ben tanulmányaikat megkezdő hallgatók abszolutóriumába beleszámít a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték. Ahhoz, hogy sikeresen abszolváljanak, ezt a tárgyat is teljesíteniük kell, még akkor is, ha nem ebben a félévben írják meg a szakdolgozatukat.
A „Szakdolgozat” tárgy teljesítésének feltételei az alábbiak szerint:

1. Ahol a BA-n szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 10 000 karakter a szakdolgozatból.

2. Ahol az MA-n szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 20 000 karakter a szakdolgozatból.

3. Ahol a szakirányú továbbképzésen szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 10 000 karakter a szakdolgozatból.

Interjú intézetvezetőnkkel, Horváth Gézával


Az interjút Gózon Ákos készítette november 25-én, és a Bartók Rádió Lyukasóra című műsorában hangzott el. A beszélgetés a tanszékünkön megrendezett Luther und die Reformation című konferenciáról szólt.


„Luther bibliafordítása és a német irodalom“


Intézetvezetőnk, Dr. Horváth Géza a Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében zajló jubileumi előadássorozat keretében előadást tartott a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében 2017. október 26-án.

„Mittelalterliche Buchmalerei“


Das Germanistische Seminar des Eötvös-József-Collegiums lädt hiermit alle Interessentinnen und Interessenten zum Mittelalterliche Buchmalerei von Dr. Maria Theisen und Mag. Irina von Morzé herzlich ein.

Zum Herunterladen

Einladung

Sommerdeutschkurse 2018 an der Universität Bielefeld


Die Universität Bielefeld freut sich, auch im Jahr 2018 wieder Sommerkurse in Deutsch als Fremdsprache für internationale Studierende und Graduierte aller Fachrichtungen anzubieten. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm, welches sowohl allgemeinsprachlichen Deutschunterricht als auch fachspezifische Projekte beinhaltet. Die nächsten Sommerdeutschkurse finden vom 3. bis 30. August 2018 statt! Alle wichtigen Infos zu den Kursen finden sich auf dieser Homepage.

Luther und die Reformation   


Internationale Konferenz aus der Anlass des Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“

Zum Herunterladen

Plakat
Konferenzprogramm
Abstracts

Linguistisches Kolloquium  


Die Linguistik-Gruppe des Lehrstuhls startet in diesem Semester ein linguistisches Kolloquium „Grammatische Phänomene – intra et extra muros“, zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen.

Zum Herunterladen

Einladung

Meghívó nyilvános előadásra


Dr. habil. Horváth Géza, intézetvezetőnk Luther bibliafordítása és a német irodalom címmel nyilvános előadást tart az Evangélikus Országos Múzeumban.

Letöltés

Meghívó

Fogosch oder Zander  


Internationale Tagung des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn und der Thomas Bernhard Privatstiftung

Zum Herunterladen

Konferenzprogramm

Órarend


Az őszi szemeszter véglegesített órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend

Diszlexiások a nyelvoktatásban


2017. május 10–12. között, négy ország kutatóinak részvételével zajlott a Diszlexiások a nyelvoktatásban címet viselő, CEEPUS koordinációs találkozó a Károli Gáspár Református Egyetem Német nyelv és Irodalom Tanszékén. A találkozón a következő év közös kutatási feladatait és gyakorlati célkitűzéseit vitatták meg a résztvevők. A koordinációs találkozó szakmai programját neves szakértők előadásai biztosították.

Letöltés

A találkozó programja itt olvasható, képgalériája pedig itt tekinthető meg.

Üzleti és gazdasági kommunikáció specializáció


Kedves Hallgatók!
A Német Nyelv és irodalom Tanszék, igazodva a hallgatói igényekhez, 2017-től gyakorlatorientált gazdasági specializációkat kíván indítani mind német szakos, mind pedig más alapszakos hallgatók számára. A képzéseket az Oktatási Hivatalban engedélyeztetni, regisztráltatni kell, ami időigényes folyamat. Szándékunk szerint a BTK augusztusi pótmeghirdetésében már szerepelni fog ez a két új specializáció is. Aki a mostani specializációválasztást követően szívesen változtatna, a szeptemberben kezdődő szorgalmi időszak második hetének végéig ezt díjmentesen megteheti.

Kontakt

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Telefon: (06-1) 483-2879

E-mail: nagy.alexandra@kre.hu

Besucher
Flag Counter