...
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche
Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur | Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Aktuelles

Aktuelles

Üzleti és gazdasági kommunikáció specializáció


A Német Nyelv és irodalom Tanszék, igazodva a hallgatói igényekhez, 2017-től gyakorlatorientált gazdasági specializációkat kíván indítani mind német szakos, mind pedig más alapszakos hallgatók számára. A képzéseket az Oktatási Hivatalban engedélyeztetni, regisztráltatni kell, ami időigényes folyamat. Szándékunk szerint a BTK augusztusi pótmeghirdetésében már szerepelni fog ez a két új specializáció is. Aki a mostani specializációválasztást követően szívesen változtatna, a szeptemberben kezdődő szorgalmi időszak második hetének végéig ezt díjmentesen megteheti.

Érdeklődni tanszékünk titkárságán lehet, Nagy Alexandránál.Inspirationen: Klänge   


Im Namen des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn erlauben wir uns, Sie zur nächsten Veranstaltung unserer Tagungsreihe „Inspirationen“ herzlich einzuladen.Zum Herunterladen

Plakat
Konferenzprogramm und Abstracts

Új konferenciakötet: Geopoetische Reisen in MitteleuropaMegjelent a 2015 májusában tanszékünkön megrendezett nemzetközi konferencia anyagából készült új kötetünk, melyet Czeglédy Anita, Szilágyi-Kósa Anikó, valamint Fülöp József szerkesztettek.
Részlet a kötet ismertetőjéből: „Der Band schließt sich dem kultur- und literaturwissenschaftlichen Diskurs über das Thema Raum an, indem erzählte Räume und erzählte Reisen sich als roter Faden durch seine Thematik ziehen. Die Autoren vertreten mit ihren literaturwissenschaftlichen und sprachdidaktischen Aufsätzen den mitteleuropäischen Raum (Österreich, Slowenien, Polen, Rumänien, die Ukraine und Ungarn).”

Zum Herunterladen

Inhaltsverzeichnis und Vorwort

Linguistisches Kolloquium: Gastvortrag (Prof. Matthias Hüning) und Linguistik-Projekte


Wir laden alle Interessenten zum für die Studierenden organisierten Linguistischen Kolloquium ein.

Zum Herunterladen

Einladung und Programm

Lélekenciklopédia III. és IV.Simon-Székely Attila főszerkesztésében és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent a Lélekenciklopédiák közel ezeroldalas harmadik kötete Lélek a mítoszok világában címmel. A germán lélekfogalom és lélekképzetek című fejezetet Fülöp József, Bódi Ramóna és Szinger Ádám írták. A III. és IV. kötet összevont bemutatójára szeptember 23-án 17:30-kor kerül sor az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében. A köteteket bemutatja: Nagy Levente (régész, latin filológus, egyetemi docens), Sárközy Miklós (vallástörténész, iranista, egyetemi docens), Németh György (ókortörténész, klasszika-filológus, egyetemi tanár), Vassányi Miklós (filozófus, vallástudós, egyetemi docens).

Ingo Cesaro kurzusa


Ingo Cesaro költő a Benda Kálmán Szakkollégiumban fog blokkosított szemináriumot tartani. Kurzusának címe: A világot tizenhét szótagba befogni. Időpontok és helyszín: 2019. október 22., 24., 25, 8.00-16.00, fszt. 7-es terem.
A tantárgyjelentkezés szeptember 13., 15.00-ig tart.

Tarnói László 85. születésnapját ünnepli


A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke szívből gratulál Tarnói László professzor úrnak 85. születésnapja alkalmából. Prefesszor úr több mint egy évtizeden át tartott irodalomtörténeti stúdiumokat tanszékünkön, oktatásszervezői tevékenységével pedig máig segíti munkánkat. Jelenleg Schnittpunkte című, kétkötetes tanulmánygyűjteményén dolgozik.

Kalász Márton 85. születésnapját ünnepli


A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke szívből gratulál Kalász Mártonnak 85. születésnapja alkalmából. A költő, író és műfordító kezdetektől tanszékünk oktatója.
Legújabb verseiből a Magyar Írószövetség gondozásában válogatás jelent meg Annyi ábrándunk címmel. Barátai és kollégái a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott ünnepségen köszöntötték Kalász Mártont.

Könyvtári zárva tartás


A Bod Péter Könyvtár és tagkönyvtárai 2019. július 1-től zárva tartanak. A nyári időszakban a kölcsönzés nem lehetséges. Nyitás 2019. szeptember 9-én.

Czeglédy Anita új köteteMegjelent tanszékvezetőnk, Dr. Czeglédy Anita új kötete „Sein-in-der-Sprache” – Poetische Identitätskonstruktionen im multikulturellen mitteleuropäischen Raum címmel a bécsi Praesens Verlag gondozásában.

Részlet a kötet ismertetőjéből: „Im vorliegenden Buch geht es um Strategien individueller und kollektiver Identitätsbildung in multilingualen, multiethnischen und multikulturellen Gemeinschaften mit besonderer Rücksicht auf das kreative Potential von Mehrsprachigkeit und Peripherie. Es wird versucht, bekannte psychologische und soziologische Modelle der Identitätsbildung, Zusammenhänge von Gedächtnis und Identität, Zwei- und Mehrsprachigkeit beziehungsweise verschiedene Typologien von Identität mit Hilfe von sprachkonstruktivistischen Ansätzen in einer neuen Perspektivierung zu zeigen.”

Luther-kötet2019 tavaszán, a würzburgi Königshausen & Neumann Verlag gondozásában és Horváth Géza intézetvezető szerkesztésében megjelent a Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert című kötet, mely a reformáció jubileumi évében, 2017. november 23–25-én a tanszékünk rendezésében tartott „Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts” című nemzetközi tudományos konferencia előadásait tartalmazza.

Erasmus+ Traineeship


The Department of Slavic and German Studies (University of Minho) is pleased to welcome international students for a traineeship as Monitor in Teaching German as a Foreign Language.

Current students of Bachelor, Master or Doctoral Programmes and recent graduates are welcome to apply if they are eligible and fulfill the general Erasmus Placement requirements.

Letöltés

pályázati adatlap

Erasmus-Gastlehrveranstaltung: Dr. habil. Edyta Błachut


Der Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Károli-Gáspár-Universität lädt alle Interessierten herzlich zur Erasmus+-Gastlehrveranstaltung von Frau Dr. habil. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski, Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft) ein.

Vorgangs- und Zustandspassiv – syntaktische Ableitung und Abgrenzung von anderen Formen
Termin: 02. Mai 2019, 14 Uhr, Raum 311

Wortbildungsmittel beim Verb / Bedingungen für die Trennbarkeit bei Verben mit um-
Termin: 02. Mai 2019, 16 Uhr, Raum 207

Prof. Ralf Bogner előadása


Prof. Ralf Bogner az "Interdiszciplinaritás az irodalomtudományban" témakörben fog előadást tartani Literatur und Recht címmel február 27-én 12.00–13.30 és 14.00–15.30 között.

Órarend


A tavaszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Nappali órarend
Levelező órarend


Studium / Képzéseink

Német szakirány

A germanisztika szak német szakiránya három éves alap- és két éves mesterképzésben végezhető el. Az alapképzést (BA) igazoló bizonyítvány „germanisztika-német alapszakos bölcsész” minősítést ad. Az újabb felvételi után a mesterképzésbe (MA) továbblépők tanári- vagy bölcsészvégzettséget szerezhetnek.

Minorképzés

A más alapszakokon tanulók szintén lehetőséget kapnak a német szakirány mellékszakként való elvégzésére, illetve német mesterképzésébe való bejutásra. Az 50 kredites minor a kétszakos tanárszak előkészítésére, illetve egyéb mesterszakokra való belépésre jogosít fel.


Általános információk


Tanári képesítés csak mesterképzésben való részvétellel szerezhető. Ellentétben a korábbi képzési rendszerrel, a kétszintű képzési rendszer csak kétszakos tanári képesítést ismer el. Ennek alapfeltétele BA szinten egy major és egy minor szak, valamint a 10 kredites pedagógiai-pszichológia modul elvégzése.
Tanári mesterképzés szakirányú és nem szakirányú főiskolai, illetve egyetemi diplomával rendelkezőknek. A képzést nappali és levelező tagozaton indítjuk, mindkét képzési forma meghirdetésre kerül államilag támogatott formában. A némettanári mesterképzés képzési követelményeinek teljesítése után (a bolognai rendszer szerint) az EU-ban elismert némettanári MA (master) diplomát kapnak hallgatóink.

1. Szakirányú oklevéllel rendelkezők számára: szakirányú, azaz német szakos főiskolai tanári diploma. (Többletpontok megállapításához: nyelvvizsga bizonyítvány másolata.)
2. Nem szakirányú oklevéllel rendelkezők számára: egyetemi vagy főiskolai tanári oklevél + német felsőfokú, komplex nyelvvizsga. (Többletpontok megállapításához: nyelvvizsga bizonyítvány másolata.). Előfeltétel a részismereti képzés keretében 50 kredit megszerzése.

Felvételi vizsga: szóbeli meghallgatás (szakmai és motivációs beszélgetés)
A képzés időpontja: a hallgatókkal való egyeztetés alapján, akár pénteki és szombati napokon.

A felvételt nyert hallgatók korábbi végzettségétől függően (pl. szakirányú, nem szakirányú, tudományterület közelsége) lehetséges kredit felülvizsgálati eljárás kezdeményezése, és a korábban szerzett ismeretek, kreditek egy részének elismerése, ezáltal a tanulmányi idő lerövidítése!

A bolognai többciklusú rendszerben a képzések és részeik nagyságát ún. tanulmányi pontok, azaz kreditek segítségével jellemezzük. Egy kredit - az Európában egységesen elfogadott European Credit Transfer System (ECTS) szerint – annak a munkamennyiségnek felel meg, melyet egy átlagos hallgató az adott ismeretanyag megszerzése során 30 óra alatt el tud végezni. Az egységes európai kreditrendszer természetesen azt is megkönnyíti, hogy a hallgatók tanulmányaik során elismertethessenek más intézményben, esetleg más országban végzett résztanulmányokat is.

Az egyes tárgyak estében két típusú előfeltétellel találkozhatunk:
– erős előfeltétel, amikor egyik tárgy ténylegesen előfeltétele a másik tárgynak,
– gyenge előfeltétel, amikor a két tárgyat egyszerre kötelező felvenni.

A szakzárás az abszolutórium megszerzéséből, valamint a szakdolgozat leadását követő záróvizsgából áll. A szakdolgozat terjedelmét és formai követelményeit, valamint a záróvizsga lefolyását az egyetem Tanulmányi- és vizsgaszabályzata határozza meg.
A záróvizsga szóban történik, szakbizottság előtt, része
a) a szakdolgozat megvédése,
b) szakmai vizsga az 1-6. félév major szakképzésének anyagából, a szakon összeállított és a hallgatók számára előzetesen nyilvánosságra hozott tételek szerint.
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges továbbá egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a latint is beleértve.
A képzéssel kapcsolatban további és bővebb információk a mindenkori szakos tájékoztatóban, illetve a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban olvashatóak.


Képzési formák


Az alapszakos képzést nappali tagozaton államilag támogatott és költségtérítéses formában hirdetjük meg.
Felvételi követelmények: emelt szintű német érettségi vizsga.

A bachelor (BA) képzés célja
Német nyelven magas szinten kommunikáló, német-magyar nyelvi közvetítői (fordítói, tolmácsolási) képességekkel és a német nyelvről, irodalomról, kultúráról beható ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.

A BA-képzés szerkezete
Az alapképzés ideje 6 félév. Az elvégzendő tárgyakhoz ún. kreditpontokat rendeltünk. Az alapképzés során a hallgatóknak 180 kreditet kell megszerezniük. Ebből 120 kreditet kell a főszakon teljesíteni, a fennmaradó pontokat pedig vagy egy mellékszak vagy a német szakirányon belüli specializáció elvégzésével szerezhetik meg. Mellékszakot a Bölcsészettudományi Kar kínálatából választhatnak hallgatóink. Azoknak, akik német főszakjuk ismereteit kívánják elmélyíteni, két specializációs lehetőséget kínálunk, melyek közül az 50 kredites, egy felsőfokú szakirányú továbbképzéssel azonos értékű szakmai fordítás specializációt választják a legtöbben. Az alapképzést igazoló bizonyítvány germanisztika, német szakirányú alapszakos bölcsész minősítést ad a mellékszak vagy a szakon belül végzett specializáció feltüntetésével.

Kedves Hallgatók!
Alapszakos (BA) tanulmányaik folyamán Önök eldönthetik, hogy egy 50 kreditnyi tantárgyblokkot milyen tartalommal töltenek meg. Alapvetően két lehetőségük van: vagy a főszakjukon belüli specializációt vagy a főszakjuk mellett egy ún. minor szakot, vagyis mellékszakot választanak.
Az alapszakos képzést nappali tagozaton államilag támogatott és költségtérítéses formában hirdetjük meg. Felvételi követelmények: emelt szintű német érettségi vizsga (lásd alább).

A minor szak választásának előnyei
Ha alapszakos (BA) tanulmányaikat bármely tanári vagy fordító-tolmács mesterszakon (MA) szeretnék folytatni, ahhoz szükségük van egy minor szak teljesítésére is (kivéve, ha két főszakjuk van).
A minor szak 50 kredites tantárgyblokkjának elvégzése elegendő ahhoz, hogy a későbbiekben a minor szak mesterképzésére jelentkezzenek, így jelentősen bővül továbbtanulási lehetőségeik köre. Vagyis pl. a német minor elvégzése után német tanári, bölcsész vagy fordító-tolmács mesterképzésre is jelentkezhetnek (a főszakjuk hasonló mesterképzései mellett).
Amennyiben (egyelőre) nem szeretnének a mesterképzésben részt venni, a munkaerő-piacon is nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el, ha többféle képzettséggel rendelkeznek, vagyis ha mellékszakot is végeztek.
A Német nyelv és kultúra minor specializációs csomagot minden bölcsész alapszakos hallgató (néderlandisztika, anglisztika, japán, történelem, magyar, szabad bölcsészet, kommunikáció- és médiatudomány) választhatja. Minor specializációs csomagot bármikor lehet változtatni, így ajánljuk a Német nyelv és kultúra minort akár végzős alapszakos hallgatóknak is.

A minor szak előnyei
Tanszékünk tapasztalt, magasan képzett oktatói a hallgatói igények és visszajelzések folyamatos figyelembevételével rugalmasan alakítják a tantárgytematikákat.
A német minor szakos hallgatókat elegendő számú jelentkező esetén nem a főszakosokkal együtt oktatjuk, hanem külön csoportba szervezzük, hogy a gyakorlati órákon lehetővé váljon a személyre szabott képességfejlesztés.
Tanszékünk egy oktatója tutorként segíti a minor szakos hallgatókat, így gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni problémákra, nyitottak vagyunk a hallgatói visszajelzésekre, véleményekre az optimális tanulási folyamat érdekében.
A tanszék oktatói a minor szakos hallgatóknak igény szerint kiegészítő nyelvórákat, konzultációkat kínálnak, amik a szaktárgyak nyelvi és tartalmi elsajátítását könnyítik.
Leendő minor szakos hallgatóinknak igény szerint a 2. szemeszterben nyelvi előkészítő tanfolyamot indítunk.
A tanszéken jól felszerelt könyvtár működik.
A tanszék rendszeresen fogad német vendégelőadókat és külkapcsolatai lehetővé teszik, hogy a hallgatók pályázat útján németországi részképzésen vehessenek részt.
A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszék nyelv- és irodalomtudományi kutatási projektjeibe.
Angol és néderlandisztika főszakos hallgatóknak különösen ajánljuk a német mellékszakot, hiszen főszakos tanulmányaik megkönnyítik egy másik germán nyelv minor képzésének elvégzését és két germán nyelv, valamint a kapcsolódó kultúra beható ismerete jelentősen növeli esélyeiket a munkaerőpiacon.
Magyar, ill. bármilyen idegen nyelv főszakos hallgatók főszakos tanulmányaik során már kialakítottak bizonyos érzékenységet, készséget egy nyelv használatának, felépítésének, kulturális vonatkozásainak, irodalmi és más fajtájú szövegeinek tanulmányozására, elemzésére, így könnyen elsajátítják a Német nyelv és kultúra mellékszak ismereteit is.
Magyar, Történelem, Kommunikáció- és médiatudomány, Szabad bölcsészet főszakos hallgatók számára elengedhetetlen, hogy szaktudásukat egy idegen nyelv és az ahhoz kapcsolódó kultúra ismeretével egészítsék ki.

A minor szakhoz szükséges nyelvtudás
A Közös Európai Referenciakeret szerinti B1-2, azaz haladó vagy középszintű nyelvtudás szükséges. Ha a felvételiző nincsenek ezen a nyelvi szinten, a tanszék oktatói igény szerint a minor tanulmányok előtt nyelvi előkészítő, ill. a minor tanulmányokkal párhuzamosan nyelvi felzárkóztató órákat tartanak.

Jelentkezés a Német nyelv és kultúra minor szakra
Az előkészítőre, valamint a minor szakra a tanszéki titkárságon (214-es szoba), Nagy Alexandránál lehet jelentkezni.
Elérhetőségek: e-mail: nagy.alexandra@kre.hu; telefon: (06/1) 483-2879.

A német nyelvtudás hasznos, mert
– a német nyelv Európa öt országában (Németország, Ausztria, Svájc, Luxemburg, Liechtenstein), köztük egy velünk szomszédos országban nemzeti, további két országban (Belgium: Német Nyelvi Közösség, Olaszország: Dél-Tirol) regionális hivatalos nyelv;
– a világ számos országában (Magyarországon is) jelentős számú német kisebbség él;
– a magyar nyelv és kultúra a kezdetektől szorosan összefonódott a német nyelvvel és a német nyelvű országok kultúrájával;
– nagyobb elhelyezkedési esélyeket biztosít a munkaerő-piacon a versenyszférában német, osztrák, svájci érdekeltségű cégeknél, ill. a német nyelvű országokkal, német cégekkel szoros kapcsolatban álló vállalkozásoknál, utazási irodáknál;
– nagyobb elhelyezkedési esélyeket biztosít a munkaerő-piacon a közszférában pl. önkormányzatok, állami hivatalok, intézmények külkapcsolatainak kialakítását, ápolását, kulturális rendezvényeinek szervezését magában foglaló munkakörökben;
– második idegen nyelvként azok számára is több lehetőséget biztosít, akik már egy másik idegen nyelvből magas szintű nyelvtudással rendelkeznek;
– az EU két idegen nyelv ismeretét ajánlja.


A némettanári mesterképzés célja
Német nyelven magas szinten kommunikáló, a német nyelvről, irodalomról, kultúráról, a tanítás és tanulás pedagógiai-pszichológiai hátteréről, ill. szakmódszertani eszköztáráról beható ismeretekkel rendelkező szaktanárok képzése. A képzésben fontos szerepet kap a tanítási gyakorlat, melyet hallgatóink gyakorló iskoláinkban, mentori továbbképzéseken felkészített vezetőtanáraink segítségével teljesítenek.

Képzéseinket nappali és levelező tagozaton is indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában. Némettanári képzésünk a szakterületi ismeretanyagot közvetíti, a tanári munka szempontjait és a korszerű oktatás lehetőségeit mindenkor figyelembe véve. Tanáraink a Goethe Intézet továbbképzésein és egyéb oktatási központokban is oktatnak, így folyamatosan lépést tartanak a pedagógiatudomány és a nyelvtanítás módszertanának fejlődésével.

A diszciplináris mesterszak (MA) célja
Olyan bölcsészek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével, valamint a két szakirány által biztosított speciális felkészültséggel rendelkeznek. Az irodalom és kultúratudományi szakirány a medialitás és intermedialitás, az interkulturalitás, a kultúraközvetítés és az összehasonlító irodalomtudomány kérdéseit helyezi a középpontba.
A tanulmányok során lehetőség nyílik műfordítási ismeretek megszerzésére is. Az alkalmazott nyelvészeti szakirány a lexikológia és lexikográfia területére koncentrál. A hallgatók egy nemzetközi lexikográfiai mesterprogramba (EMLex) bekapcsolódva sajátíthatják el a szótártervezés és szótárkészítés modern eljárásait.

Választható szakirányok
– irodalom- és kultúratudomány
– alkalmazott nyelvészet és lexikográfia (EMLex)


Mintatantervek
BA, levelező tagozat
BA, nappali tagozat
MA + 'A mai német nyelv és leírása' specializáció
MA + 'Irodalom,kultúra,identitás' specializáció
MA + 'Lexikográfia és szótártudomány (EMLex)' specializáció
Minor, nappali tagozat (4 félév, 50 kredit)
Német nyelv, kultúra, gazdaság specializáció (4 félév, 50 kredit)
Német szakirány, nappali tagozat (4 félév, 50 kredit)
Tanárképzés-nappali (6 félév, 74 kredit)
Tanárképzés-nappali (8+2 félév, 22+4 kredit)
Tanárképzés-nappali (10+2 félév, 52+4 kredit)
Tanárképzés-nappali (11 félév, 52+4 kredit)
Tanárképzés-rövidciklusú (2 félév, 45 kredit)
Tanárképzés-rövidciklusú (2 félév, 88 kredit)
Tanárképzés-rövidciklusú (4 félév, 110 kredit)
Tanárképzés-rövidciklusú (5 félév, 118 kredit)
Társadalomtudományi és gazdasági fordítói specializáció (4 félév, 50 kredit)
Társadalomtudományi és gazdasági fordítói specializáció (6 félév, 50 kredit)
Üzleti és gazdasági kommunikáció specializáció (4 félév, 50 kredit)
Üzleti és gazdasági kommunikáció specializáció (6 félév, 50 kredit)

Alapvizsga-tájékoztató, államvizsga- és záróvizsga-tételsorok
Alapvizsga – részletes tájékoztató (BNT/BNTM/TKNT 1399)
Osztatlan némettanárképzés diszciplináris államvizsga-tételsorai
Rövidciklusú némettanárképzés záróvizsga-tételsora

Záróvizsga-tételsorok 2019 júniusától
Rövid ciklusú tanárképzés záróvizsga-tételsor (középiskolai szakképzettség, bölcsészbemenet)
Rövid ciklusú tanárképzés záróvizsga-tételsor (középiskolai szakképzettség)
Rövid ciklusú tanárképzés záróvizsga-tételsor (általános iskolai szakképzettség)
Osztatlan tanárképzés záróvizsga-tételsor (középiskolai szakképzettség)
Osztatlan tanárképzés záróvizsga-tételsor (általános iskolai szakképzettség)


Mitarbeitende

Institutsleiter: Dr. Horváth Géza
Lehrstuhlleiterin: Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita

Bakai-Rottländer Heide

DaF-Kompetenztraining, Methodik/Didaktik für DaF
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Sprach- und Stilübungen, Fremdsprachendidaktik, Textkompetenz, Gegenwarts- und Landeskunde
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Dr. Dringó-Horváth Ida

E-Learning/Blended-Learning, Methodik/Didaktik für DaF
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: IKT im Unterricht, pädagogische IKT-Kompetenzen, Fremdsprachendidaktik, Psycholinguistik
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Dr. Dötschné Hollós Zita

Linguistik, angewandte Linguistik
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Lexikographie, Kollokationsforschung, Phraseologie, Phraseographie, Korpuslinguistik
Detailseite und Publikationen
Raum 215 | Kontakt

Dr. Fülöp József

Literaturgeschichte und -wissenschaft, Ästhetik
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: literarische Übersetzung, Gattungsgeschichte, Medienwissenschaft, Kunst- und Filmgeschichte
Detailseite und Publikationen
Raum 215 | Kontakt

Dr. Horváth Géza

Literaturgeschichte, literarische Übersetzung
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Sturm und Drang, Romantik, Modernismus, Fin de Siècle, Friedrich Nietzsche, Thomas Mann, Hermann Hesse
Detailseite und Publikationen
Raum 209 | Kontakt

Dr. Klemm László

Literatur- und Kulturgeschichte, Literaturwissenschaft
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Theatergeschichte, Literatur und Medien, Literatur und Sakralität, Protestantismus und deutsche Literatur
Detailseite und Publikationen
Raum 215 | Kontakt

Dr. Kovács Edit

Neueste deutsche Literatur, Literaturwissenschaft
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: deutsche und österreichische literatur nach 1945, Literatur und Fotographie, Literatur- und Rechtswissenschaft
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Simon Krisztina

Angewandte Linguistik
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Grammatikübungen, Sprach- und Stilübungen, Übersetzungstechnik, Wirtschaftsdeutsch
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Dr. Szatmári Petra

Linguistik, kontrastive Linguistik
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Phonetik/Phonologie, Phraseologie, Methodologie, Morphologie, Lexikologie/Semantik, Syntax
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Dr. Szatzker Szilvia

Linguistik, kontrastive Linguistik
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Fachsprachen, Grammatikübungen, Sprachtypologie
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita

Literaturgeschichte und -wissenschaft
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Interkulturalität, DDR-Literatur, Wendeliteratur, Literaturwissenschaft, österreichische Literatur des 20. Jhs.
Detailseite und Publikationen
Raum 209 | Kontakt

Dr. Szilágyi-Kósa Anikó

Linguistik, Übersetzungswissenschaft
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Onomastik, Soziolinguistik, Sprach- und Minderheitenpolitik, Völkerrechtswissenschaft
Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt
LehrbeauftragteBódyné Márkus Rozália

Raum 210 | Kontakt

Kalász Márton

Kontakt

Sára Balázs

Raum 215 | Kontakt

Szinger Ádám

Kontakt

Prof. Dr. Tarnói László

Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt

Tóth Éva

Raum 210 | Kontakt

Uzonyi Pál

Detailseite und Publikationen
Raum 210 | Kontakt
SekretariatNagy Alexandra

Telefon: (06–1) 483–2879
Raum 214 | Kontakt
Gastdozent/innen und Forschungsstipendiat/innenRalf Bogner

Ingo Cesaro

Misia Doms

Anne-Kathrin Eiswirth

Detlef Gwosc

Daniel Hohnerlein

Doris Jung-Ostermann

Günter Keller

August Stahl


Forschung

Forschungsgruppen


korpuszalapú, német–magyar SZÓkapcsolatTÁR középhaladó és haladó nyelvtanulóknak
OTKA kutatási projekt szótári mûhellyel (2005–)

Jelen lexikográfiai projekt kétlépcsős kutatási terv keretében valósult meg. Az első részben egy speciális kétnyelvű szótárkoncepció kidolgozása volt a cél, mely alapján a második szakaszban megvalósulhatott a tervezett szótár. A koncepció fő sajátossága, hogy szinte a szótári bázis egészét a lipcsei „Német szókincs” projekt elektronikus korpusza képezte. Másik jellemzője, hogy ennek a speciális tanulói szótárkoncepciónak a keretében a nyelvi produkcióra és ennek megfelelően a német tipikus szókapcsolatok részletes bemutatására helyeztük a hangsúlyt. Ehhez elengedhetetlen volt egy adekvát szókapcsolat-tipológia, melynek keretében megkülönböztettünk szabad szókapcsolatokat és kollokációkat. A kollokáció-fogalom a szemantikai, strukturális és korpusznyelvészeti kollokáció-fogalmakat ötvözte, ezért mind a szabad szókapcsolatokat, mind a kollokációkat statisztikai vizsgálatok segítségével elsősorban a korpuszból nyertük.

A német–magyar szintagmatikus szótár elkészítéséhez először szótárírási forgatókönyvre, majd lemmaszelekcióra és mintaszócikkekre volt szükség, illetve ki kellett dolgozni az adatgyűjtési és -szelekciós módszereket is. A kollokációk és szabad szókapcsolatok kiválogatása a jelentések és a bázisalapú tipikus szerkezetek alapján történt anyanyelvi munkatárs bevonásával, megjelenítésük pedig elméletileg megalapozott, szófajonként különböző szótári mikrostruktúra típusokban.

A NÉMET SZÓkapcsolatTÁR első része 2270 szócikket tartalmaz és ezekhez több mint 43000 szókapcsolatot. Ebből az adatbázisból elektronikusan kigenerálható a szótár második szószedete, egyben jövendő része. Az első rész elkészítéséhez 4 év és 5–10 hallgató állt rendelkezésre, akiket szótári műhelybe szerveztünk. Az adatok tárolása egy erre a célra kifejlesztett adatbázisban történt, mely lehetővé teszi a szótár állandó gondozását, fejlesztését és nyomtatott és/vagy digitális formában történő megjelentetését.

OTKA kutatási projekt és NÉMET SZÓkapcsolatTÁR
E-KOLLEXKonferenzen, Symposien, Workshops


Luther und die Reformation – im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts
Internationale Konferenz aus Anlass des Jubiläumsjahres 2017 „500 Jahre Reformation”

Zum Herunterladen

Abstracts
Konferenzprogramm
Konferenzplakat

Kulturelle und mediale Übertragungen der Texte von Thomas Bernhard
Internationale Tagung des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn und der Thomas Bernhard Privatstiftung

Zum Herunterladen

Konferenzprogramm

Als kreativen Anstoß zu den freien Assoziationen haben wir dieses Jahr das Wort „Wege” gewählt. Wege verbinden Orte, Menschen, das Universum, Wege vernetzen sich in unserem Körper. Wege führen nach Innen und auch nach Außen, Wege kreuzen und scheiden sich. Wege symbolisieren das menschliche Leben selbst, die Wege der Seele und des Gemüts. Und wir wissen, dass „die Wege im Gehen entstehen“, beziehungsweise dass „die Wege des Herrn unergründlich sind“.

Willkommen waren inspirierende Beiträge aus den Bereichen allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften, Intermedialitätsforschung, Autobiographie- und Identitätsforschung, usw., die als Ausgangspunkt von produktiven Gesprächen oder späteren eingehenden Forschungen dienen können.

Zum Herunterladen

Konferenzprogramm

A KRE BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint Néderlandisztika Tanszéke szakmai pályázatot hirdetett germanisztika szakos BA- és MA-hallgatók számára. A kiválasztott hallgatók tehetségnap és szakmai workshop keretében prezentálták oktatói támogatással, „A szél fúj, ahová akar” című, interdiszciplináris tehetségképző programunkban elkészített kutatásaikat.

Vendégelőadóink voltak:
Jelenits István (piarista szerzetes, teológus, író)
Horváth Géza (germanista, irodalomtörténész)
Reinhardt Melinda (pszichológus)
Az előadások és kötetlen beszélgetések után Hána László ütőhangszerművész koncertjére, valamint filmvetítésre került sor.

Letöltés

A tehetséggnap programja

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2015. május 28-án adott otthont a Magyar Germanisták Társasága éves közgyűlésének. Ez alkalommal adták át a Pro Germanistica Hungarica díjat, amelyet az alapítók a magyarországi germanisztikai kutatásban elért kiemelkedő életmű elismerésérére hoztak létre. A díjat idén tanszékünk oktatója, Prof. Dr. Hessky Regina vehette át.

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében 2015. május 29–30. között lebonyolított kísérőprogram a Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa című nemzetközi konferencia volt, amely a közép-európai geográfiai és poétikai tér irodalmi, esztétikai konstrukcióit, nyelvi jelenségeit helyezte középpontba. A szervezők a témakiírással a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségére, valamint a művészi, esztétikai megközelítésmódok politikai, gazdasági diskurzusokkal szembeni előnyeire kívánták felhívni a figyelmet.

Letöltés

A közgyűlés programja
A konferencia programja
Absztraktfüzet

Tanszékünk első alkalommal adott otthont az EMLex éves megbeszélésének és a hozzá kapcsolódó tudományos kollokviumnak. A nemzetközi lexikográfiai mesterképzésben kilenc egyetem és az IDS vesz részt, melyet az erlangen-nürnbergi Friedrich-Alexander-Universität (FAU) professzora, Prof. Dr. Stefan Schierholz hívott életre 2007-ben. Tanszékünk és a KRE BTK a kezdetektől részt vesz a kezdeményezésben, de a Németországban és más országokban már futó nemzetközi EMLex-képzésbe 2012-ben, az újonnan akkreditált német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés alkalmazott nyelvészet és lexikográfia (EMLex) szakirányának köszönhetően kapcsolódhatott be.

Az EMLex kollokvium alkalmat adott a lexikográfiával foglalkozó KRE-s és az EMLex-es kollégák közötti mélyebb szakmai tapasztalatcserére. Ennek keretében 13 előadás hangzott el, délelőtt elsősorban angol, délután pedig többnyire német nyelven. A vendégek között több nemzetközi lexikogáfiai szaktekintély is jelen volt. A nemzetközi előadássorozat záróakkordja egy német nyelvű kerekasztal-beszélgetés volt, melynek meghívottjai az MTA Szótári Munkabizottságából tisztelték meg konferenciánkat. A rendezvény a Német Nagykövetség által finanszírozott fogadással zárult.

Letöltés

A konferencia programja

Professzor Hessky Reginát nemzetközi szimpóziummal köszöntöttük születésnapján egyetemünk dísztermében. Dr. Sepsi Enikő, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja, és Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita tanszékvezető laudációja után professzor asszony munkásságát neves külföldi és hazai előadók méltatták előadásaikkal. Az eseményt állófogadás zárta.

Ezen ünnepi alkalomból látott napvilágot a Das Wort – ein weites Feld című Festschrift is Hessky Regina professzor asszony tiszteletére.

Letöltés

Az esemény szórólapja
Az ünnepi kötet tartalommutatója

Tanszékünk „Fordulópontok Kelet-Közép-Európa kultúrájában és történelmében” címmel, 2013. november 14–16. között nemzetközi konferenciát rendezett. A konferencia az egyik legjelentősebb nemzetközi szakmai szervezettel, az Interkulturális Germanisztikai Társasággal együttműködve, a budapesti Osztrák Kulturális Fórum és a KRE Bölcsészettudományi Karának támogatásával jön létre. A német nyelvű konferencián tizenkét ország közel negyven tudósának előadása hangzott el. Plenáris előadást tartott Prof. Dr. Dr. Dr. hc. Ernest W. B. Hess-Lüttich (Bern), Prof. Dr. Gesine Lenore Schiewer (München), Prof. Dr. Christa Dürscheid (Zürich) és Prof. Dr. Andrea Seidler (Bécs). A jelentős esemény méltó része volt az alapításának 20. évfordulóját ünneplő Károli Gáspár Református Egyetem ünnepi rendezvénysorozatának.

Letöltés

A konferencia programja

Tanszékünk főszervezője volt a Fehárvárcsurgón, „Hagyományok átértelmezése és aktualizálása: Wagner Ringje” címmel megrendezett interdiszciplináris tudományos szimpóziumnak. A Wagner-bicentenárium alkalmából és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megrendezett szimpóziumon a hallgatók átfogó képet kaptak a zeneszerző roppant életművéről, izgalmas koráról és változatos recepciójáról, megtekintették a csurgói Károlyi-kastély Wagner-könyvtárát és a pazar lemezgyűjteményt, sőt maguk is tartottak referátumokat.

A Hüperión Fordítói Műhely 2012. december 10-én délután két órás, nyilvános műhelytalálkozót tartott. Vendégünk volt Majtényi Zoltán író, műfordító, szerkesztő, akivel hét évtizedes fordítói munkásságáról, tapasztalatairól és élményeiről beszélgetünk.

Tanszékünk és a KRE Szabadbölcsészet Tanszéke nyertes minisztériumi pályázatból megrendezte „Lélektöredékek” című hallgatói táborát Balatonfüreden, amelynek egyik témája Wolfgang Amadeus Mozart operája és Ingmar Bergman filmje, A varázsfuvola volt – a másik pedig Franz Kafka (kis)prózája. Prof. Dr. Ludassy Mária (ELTE), Dr. Seregi Tamás (ELTE), valamint Dr. Bognár Zsuzsa (PPKE) meghívottként tartottak előadást a rendezvénysorozaton.

Tanszékünk és a KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a Tanárképzési Szakbizottság támogatásával konferenciát rendezett Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben címmel.

Letöltés

A konferencia programja

A nemzetközi rendezvény elsődleges célja olyan új gondolkodási irányok felmutatása volt, melyek a germanisztikában, de általában a bölcsészettudományokban is a más diszciplínák felé való nyitásra ösztönöznek. A szimpóziumon elhangzó előadások azokra a folyamatokra összpontosítottak, melyek során az ihletett pillanatból, egy hirtelen támadt kreatív ötletből olyan különleges szellemi tevékenység jön létre, amelynek művészi, költői, zenei csúcsteljesítményeket köszönhetünk.

Letöltés

A konferencia programja

Nachwuchskonferenz am Lehrstuhl für Germanistik an der Károli-Gáspár-Universität für Doktoranden und Promostionskandidaten

Die angelsächsischen, deutschen, amerikanischen usw. Kanondiskussionen zogen schon alle Register, um die Multifunktionalität des Kanons – direkt oder indirekt – zu sichern. Einerseits möchte unser Symposium diese farbige Tradition aufweisen, andererseits den Weg für Fragen offenlassen, die eine Interpretation ohne einen jeweiligen Kanon antizipieren.

Zum Herunterladen

Einladung (Call for Papers)
Konferenzprogramm

Bibliothek / Könyvtár

Öffnungszeit

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 9–12
Dienstag: 13–16
Freitag: geschlossen

Sommeröffnungszeit

Montag bis Donnerstag: 9–12
Freitag: geschlossen

Katalog

Suche im Online-Katalog
Empfohlene Browser:
Internet Explorer 8+
Microsoft Edge

Kontakt

Bibliothekarin: Judit Lőrincz  
nemetkonyvtar@gmail.com

Nyitva tartás

Hétfő, szerda, csütörtök: 9–12
Kedd: 13–16
Péntek: zárva

Nyári nyitva tartás

Hétfőtől csütörtökig: 9–12
Péntek: zárva

Katalógus

Keresés az egyetemi katalógusban
Ajánlott böngészők:
Internet Explorer 8+
Microsoft Edge

Kapcsolat

Könyvtáros: Lőrincz Judit  
nemetkonyvtar@gmail.com

Downloads


Kontakt

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Telefon: (06-1) 483-2879

E-mail: nagy.alexandra@kre.hu

Besucher
Flag Counter